Spreekuren

 - U kan telefonisch een afspraak maken op het secretariaat tussen 8.30 en 12.00. 

- Door de drukte zijn de lijnen soms overbezet en raakt u niet binnen, probeer het wat later opnieuw
 - Per persoon wordt 1 afspraakmoment voorzien. Komt u met meer dan 1 persoon, dan dient u meerdere afspraken te plannen, desnoods op verschillende dagen. 
 - Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, verzoeken wij u om zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. 
 - Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak verwittigt u tijdig het secretariaat. Uw plaats kan dan nog door een andere persoon worden ingenomen. 
  - Gelieve geen klachten op te sparen. bespreek max. 2 problemen per raadpleging, zo loopt de consultatie niet uit en blijven de wachttijden beperkt. 

Voorschriften

 - Maak tijdig een afspraak voor nieuwe voorschriften. Wacht niet tot uw medicatie op is.
 - Controleer dadelijk bij de arts of uw voorschriften correct en volledig zijn. Zo voorkomen we extra telefoons en consultaties.
 - Voorschriften kunnen enkel tijdens een consultatie meegegeven worden. Om fouten te voorkomen kunnen deze niet op bestelling aangevraagd worden. Behandeling en medicatie moeten regelmatig opnieuw geëvalueerd worden.

Huisbezoeken

 - Huisbezoeken worden bij voorkeur in de voormiddag aangevraagd.
   Deze worden zoveel mogelijk beperkt en zijn voorzien voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten of indien u zich om medische reden niet kan verplaatsen.
 - Voor een huisbezoek kan geen tijdstip worden afgesproken.