Door de toenemende drukte van onze praktijk zouden we graag concrete afspraken maken. Zo blijft het aangenaam werken voor de dokters en patiënten.

Spreekuren

 - U kan telefonisch een afspraak maken op het secretariaat tussen 8.30 en 12.00. 
 - Per persoon wordt 1 afspraakmoment voorzien. Komt u met meer dan 1 persoon, dan dient u meerdere afspraken te plannen, desnoods op verschillende dagen. 
 - Aangezien er in de praktijkruimte betere onderzoeks- en behandelingsmogelijkheden zijn, verzoeken wij u om zoveel mogelijk naar de praktijk te komen. 
 - Indien u niet aanwezig kan zijn op uw afspraak verwittigt u tijdig het secretariaat. Uw plaats kan dan nog door een andere persoon worden ingenomen. 
 - U wordt zoveel mogelijk door de arts van uw voorkeur geholpen. Door afwezigheid of een volle agenda is het mogelijk dat u door een andere arts verder geholpen wordt. Door onderling overleg en een goed bijgehouden dossier is ook een andere arts voldoende geïnformeerd. 
 - Gelieve geen klachten op te sparen. bespreek max. 2 problemen per raadpleging, zo loopt de consultatie niet uit en blijven de wachttijden beperkt. 

Voorschriften

 - Maak tijdig een afspraak voor nieuwe voorschriften. Wacht niet tot uw medicatie op is.
 - Controleer dadelijk bij de arts of uw voorschriften correct en volledig zijn. Zo voorkomen we extra telefoons en consultaties.
 - Voorschriften kunnen enkel tijdens een consultatie meegegeven worden. Om fouten te voorkomen kunnen deze niet op bestelling aangevraagd worden. Behandeling en medicatie moeten regelmatig opnieuw geëvalueerd worden
 - Dokters worden toenemend gecontroleerd op hun voorschriftengedrag. Wildgroei in voorschriftengedrag is ontoelaatbaar!

Huisbezoeken

 - Huisbezoeken worden bij voorkeur in de voormiddag aangevraagd.
   Deze worden zoveel mogelijk beperkt en zijn voorzien voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten of indien u zich om medische reden niet kan verplaatsen.
 - Voor een huisbezoek kan geen tijdstip worden afgesproken.

Ziekehuisontslag

 - Na een ziekenhuisontslag maakt u best een afspraak om de huidige situatie te bespreken.
   Vaak is de medicatie aangepast, wordt er thuiszorg afgesproken of moet er een wondzorg gebeuren. Hier kunnen dan ook voldoende voorschriften worden gemaakt voor de medicatie.

Wij proberen respectvol om te gaan met "alle" patiënten en verwachten dat dat wederzijds gebeurt!