Verkeerd gebruik van antibiotica maakt bacteriën resitstent. Ernstige ziektes kunnen dan niet meer goed behandeld worden.

Zorg er mee voor dat antibiotica nog werk hebben als we ze echt nodig hebben

  • niet tegen virussen
  • enkel tegen bacteriën
  • volg precies het voorschrift
  • stop niet halverwege
  • bewaar geen overschotjes

Surf naar www.gebruikantibioticacorrect.be en lees er alles over.